Eliteserien Molde FK - Tromsø

Arrangementsinformasjon

Vi er så glade for at vi endelig kan ta imot publikum uten restriksjoner. Derfor har vi laget en pris for voksen og moderasjon, PUBLIKUM TILBAKE, til en pris på kr.100,- uansett plassering. Samme pris på langside og kortside. Barn / ungdom og studenter betaler kr.50,-. Og selvsagt gjelder kulturrabatten for ungdom 18-20 år, der prisen er kr.75,-.


Restriksjoner

Billetten kan ikke omsettes til over pålydende.
Billetten refunderes ikke om arrangementet blir avbrutt.
Publikum må være forberedt på grundig visitasjon.
Medbragte flasker er ikke tillatt.
Berusede personer nektes adgang og bortvises fra arenaen.

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke.
Arrangøren har ikke ansvar overfor publikum i forbindelse med ulykker, skade eller tap som måtte oppstå under avvikling av arrangementet.